• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

№1370 Про внесення змін у рішення обласної ради від 19.05.16 № 244

 


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцять друга сесія                                 VІІ скликання

від 07.02.2019                  № 1370

Про внесення змін
у рішення обласної ради
від 19.05.16 № 244

    Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання протокольного рішення обласної ради від 18.12.2018 щодо вдосконалення та активізації діяльності наглядових рад комунальних підприємств та установ, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від  04.02.2019, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 19.05.16 № 244 «Про затвердження Положення про Наглядову раду», виклавши пункти 1.4, 4.2,  6.2, 9.1 Положення про Наглядову раду комунальних підприємств та установ Житомирської обласної ради у новій реакції, а саме:
«1.4. Персональний склад Наглядової ради формується при комунальних підприємствах та установах Житомирської обласної ради (у разі необхідності) і затверджується спільним розпорядженням голови Житомирської обласної ради та голови Житомирської обласної державної адміністрації, за пропозиціями робочої групи по формуванню наглядових рад комунальних підприємств та установ Житомирської обласної ради, утвореної розпорядженням голови обласної ради.
 У склад членів робочої групи по формуванню наглядових рад комунальних підприємств та установ Житомирської обласної ради включаються по одному представнику від депутатських фракцій, зареєстрованих у виконавчому апараті обласної ради, у разі їх письмової ініціативи. Головою робочої групи, за посадою, є голова обласної ради.».
«4.2. Персональний склад та голова Наглядової ради, з урахуванням вимог п. 4.1 цього Положення, визначаються та затверджуються спільним розпорядженням голови Житомирської обласної ради та голови Житомирської обласної державної адміністрації, за пропозиціями робочої групи по формуванню     наглядових     рад    комунальних     підприємств   та    установ Житомирської обласної ради,  утвореної розпорядженням голови обласної ради у порядку, встановленому пунктом 1.4. даного Положення.
«6.2. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу у півріччя, і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу.».
«9.1. Діяльність Наглядової ради припиняється відповідно до спільного розпорядження голови Житомирської обласної ради та голови Житомирської обласної   державної   адміністрації,   за   пропозиціями    робочої   групи  по формуванню наглядових рад комунальних підприємств та установ Житомирської обласної ради, утвореної розпорядженням голови обласної ради у порядку, встановленому пунктом 1.4 даного Положення, у випадку порушення Наглядовою радою вимог цього Положення, а саме:
-  недотримання частоти засідань, встановлених даним Положенням;
- ненадання Засновнику, на вимогу та/або за півроку діяльності відповідного звіту;
- невиконання або неналежне виконання Наглядовою радою повноважень, встановлених цим Положенням.».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 


Голова обласної ради                                    В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2