• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2019 рік

              Проект


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ


Двадцять друга сесія                                                              VІІ скликання     

від                        №

Про внесення змін до
обласного бюджету
Житомирської області
на 2019 рік     

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 266/2-19/51, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 04.02.2019, обласна рада
    
ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат  3591663 грн вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.

2. Спрямувати на проведення витрат 219689796 грн залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету.

3. Внести зміни у рішення обласної ради від 18.12.2018 № 1313  „Про обласний бюджет Житомирської області на 2019 рік”, а саме:

3.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 7773658683 грн, 6808167100 грн замінити, відповідно, цифрами 7773727483 грн, 6808235900 грн.

3.2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 7768889583 грн, 6577999800 грн, 1190889783 грн замінити, відповідно, цифрами 7992239842 грн, 6578068600 грн, 1414171242 грн.

3.3. Підпункт 5) пункту 1 викласти у такій редакції:
 „5) Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 225381900 грн, з них:
- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 228973563 грн, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 3591663 грн, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, який виник станом на 01.01.2019, за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, – 3591663 грн.”.

3.4. Підпункт 6) пункту 1 викласти у такій редакції:
„6) Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 448663359 грн, джерелами покриття якого визначити:
- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 228973563 грн;
- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.2019, у сумі 219689796 грн у т.ч.:
від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України – 66272500 грн;
від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 75142800 грн;
від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільський місцевості, - 78274496 грн.”.

3.5. Пункт 9 викласти у такій редакції:

„9. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.”.

3.6.  Пункт 10 викласти у такій редакції:

„10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 2,  41, 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 та  частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11
частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.”.

3.7. У пункті 13 після слів «тимчасово вільних коштів обласного бюджету» додати слова «(в тому числі залишки коштів субвенцій з державного бюджету)».

4. Додатки 1, 2, 3, 5, 6 викласти у новій редакції.

 


Голова обласної ради                                                            В.В. Ширма

Додаток до проекту рішення

 

 

 

Розробник проекту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації.
Відповідальна особа: Головко Н.О.
заступник начальника  бюджетного управління –
начальник відділу зведеного бюджету та
міжбюджетних відносин,
тел.: 47-46-11.
Дата розміщення на офіційному
веб-сайті обласної ради: 18 січня 2019 року.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2