• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285, зі змінами

Проект

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцять третя сесія                                                                             VІІ скликання

від                                  №                                                             

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 21.07.2016 № 285,
зі змінами

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 105 Закону України «Про Національну поліцію», Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення участі у реалізації державної політики у сфері надання послуг, належного здійснення комплексу заходів з організації та забезпечення діяльності патрульної поліції, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 22.04.2019 № 2555/2-19/51, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності від                     , з питань бюджету і  комунальної  власності                          від                            , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.07.2016 № 285 «Про Комплексну програму забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку у Житомирській області на 2016 – 2020 роки», зі змінами, а саме:

1.1. Підпункт 9.1 «У тому числі бюджетних коштів» пункту 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 114 539 700 грн
9.1 У тому числі бюджетних коштів 114 539 700 грн

1.2. Таблицю «Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

І етап виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми,

тис. грн

2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 19 951,9 23 566,0 27 396,4 21 926,0 21 699,4 114 539,7
Обласний бюджет У межах фінансових можливостей  
Районні, міські (міста обласного значення) бюджети У межах фінансових можливостей  

1.3. Підпункти 9.12.-9.12.3 пункту 9 «Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис. грн,

у тому числі:

Очікуваний результат
І етап:
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів
9.12   Проведення технічного обслуговування патрульних автомобілів 2017-2020 роки

Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції; облдержадміністра-ція, райдержадміні-страції, виконкоми міських рад

Обласний, районні та міські бюджети

Всього –

940,4

У межах фінансових можливостей

Підвищення ефективності роботи
9.12.1.  

Придбання запасних частин та проведення періодичного технічного обслуговування патрульних автомобілів

2017-2020 роки Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції; облдержадміністра-ція, райдержадміні-страції, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
1 2 3 4 5 6 7 8
9.12.2.   Придбання обладнання для технічного обслуговування службових транспортних засобів (підйомник двостійковий) 2017-2020 роки Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції; облдержадміні-страція, райдержадміні-страції, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи
9.12.3.   Придбання спортивного інвентарю 2017-2020 роки Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції; облдержадміні-страція, райдержадміні-страції, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети У межах фінансових можливостей Підвищення ефективності роботи

1.4. Пункт 9 «Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Програми» розділу 4 «Шляхи і засоби розв’язання проблеми» додатка до рішення доповнити підпунктами 9.18 та 9.19:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис. грн,

у тому числі:

Очікуваний результат
І етап:
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
1 2 3 4 5 6 7 8
9 Заходи, спрямовані на забезпечення умов ефективності роботи підрозділів
9.18   Придбання товарів для матеріально-технічного облаштування кімнати відпочинку добових нарядів 2019 рік Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдержадміні-страція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети

Всього –

60,0

У межах фінансових можливостей

Підвищення ефективності роботи
1 2 3 4 5 6 7 8
9.19   Придбання предметів однострою 2019 рік Управління патрульної поліції в Житомирській області Департаменту патрульної поліції, облдержадміні-страція, райдерж-адміністрації, виконкоми міських рад Обласний, районні та міські бюджети

Всього –

90,0

У межах фінансових можливостей

Підвищення ефективності роботи

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної  власності.

 

Голова обласної ради                                                                                   В. В. Ширма

 

Розробники проекту рішення:
Головне управління Національної поліції
в Житомирській області,
Управління патрульної поліції в Житомирській області
Співрозробник: Житомирська обласна
державна адміністрація.
Відповідальні особи: Скальська Л.Г..,47-50-91

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2