• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

Географічне розташування

Географічні дані та ресурсний потенціал

Територія області:

29,8 тис. кв.м

(4,9% території України)

 

Межує із 4 областями України:

Київською, Вінницькою, Хмельницькою, Рівненською

 

Середня температура зимова/літня

 

-6°С/+18°С

 

 

Середньорічні опади:

600-680 мм

 

Природа, ландшафт

Область розташована в двох природно - кліматичних зонах – Полісся і Лісостепу.

 

Наявні природні

копалини

В області на 512 родовищах, з яких 200 розробляються, зосереджений великий і різноманітний комплекс корисних копалин – торф, метали, нерудна та карбонатна сировина, мінеральна сировина для будівництва різних будівельних матеріалів.

По запасах каменю область займає лідируючі позиції не тільки в Україні, але й в Європі.

В області сконцентровано понад 85% усіх розвіданих запасів титанових руд України.

Кварцит і кварц детально розвідані на Овруцькому і Товкачівському родовищах.

Перспективним в області є Білокоровицьке родовище карбонатної сировини для вапнування кислих грунтів (32 млн. тонн).

Проведена розвідка двох комплексних родовищ Стремигорського і Торчинського титаново-апатитових руд, що містять ванадій. Запаси апатитових руд тут складають                  237,3 млн. тонн.

Із нерудної сировини детально розвідані 4 родовища каолінів із загальними запасами 11,3 млн. тонн.

Цегельно-черепична сировина видобувається на 34 із 77 розвіданих родовищ. Загальні запаси її становлять 75,8 млн. куб. м.

Запаси 4 родовищ скляної сировини  складають 3,2 млн. тонн.

 

 

 

Грунти

Ґрунтовий покрив області просторово дуже складний і відзначається дрібноконтурністю, високим ступенем диференціації величин грунтових контурів і великою контрастністю, як в генетичному, так і агровиробничому відношенні. В структурі грунтового покриву домінують малопродуктивні дерново-підзолисті грунти, що займають 50% сільськогосподарських угідь.

Чорноземні та чорноземнолугові грунти займають лише 14,2%.

 

Лісові ресурси

Загальна площа лісового фонду становить 1056 тис. га або 35% усієї території.

За породним складом у лісах переважають хвойні породи (56%), на дубняки та інші цінні породи припадає 17%, м’яколистяні (береза, вільха, осика) та інші - 27% загальної лісовкритої площі. За віковими групами лісів молодняки займають 29% лісовкритих площ, середньовікові – 48%, достигаючі – 15%, спілі і переспілі – 8%.

 

Водні ресурси (в тому числі, мінеральні води)

По території області протікає 221 річка. Найбільші: Тетерів, Случ, Ірпінь, Ірша, Уж.

Розвідані 36 родовищ прісних вод, серед яких експлуатується 12.

Загальні запаси води становлять                205,8 тис.куб.м на добу.

На 5 вивчених родовищах мінералізованих вод сумарні запаси становлять 996 куб. метрів на добу.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2