• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

Промисловість

Промисловий потенціал регіону

(великі, середні, вагомі за обсягами малі підприємства)

 

2010

2011

Обсяг реалізованої промислової продукції на 1 особу населення, тис. грн.

8,4

10,4

 

Кількість найманих працівників, тис. осіб

139,5

61,6

 

Питома вага реалізації продукції основних галузей  промисловості відносно до України в цілому, %

 

Промисловість:

1,2

1,2

 

Добувна промисловість

1,0

0,9

 

Переробна промисловість

1,3

1,2

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

2,3

2,2

 

Легка промисловість

7,9

7,5

 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

4,9

9,0

 

Целюлозно-паперове виробництво та видавнича діяльність

3,2

3,5

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

0,9

0,8

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

4,9

4,8

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

0,4

0,4

 

Машинобудування

0,6

0,6

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

1,1

1,1

 

Структура промислового виробництва, %

 

Промисловість:

100,0

100,0

 

Добувна промисловість

9,2

9,8

 

Переробна промисловість

74,4

72,8

 

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

32,1

27,4

 

Легка промисловість

4,9

4,4

 

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

2,7

5,2

 

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

5,5

5,6

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

4,9

4,6

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

11,1

11,4

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

6,3

6,8

 

Машинобудування

6,1

6,4

 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

16,4

17,4

.


Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2