• Оренда майна

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Про енерго- ефективність

Останні новини

Про внесення змін у рішення обласної ради від 18.12.2019 №1726 «Про обласну програму «Дітям Житомирщини –безпечне та якісне харчування» на 2020 рік»

 проєкт


trizyb1

Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Тридцять перша сесія                                                                       VІІ скликання

від                       №

Про  внесення змін у рішення обласної ради
від 18.12.2019 №1726 «Про обласну програму
«Дітям Житомирщини –безпечне та якісне харчування»на 2020 рік»

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Указу Президента України від 07.12.2019 №894/2019 «Про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей», з метою забезпечення повноцінного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіти області, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 17.06.2020 № 3119/2-20/46, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від           , з питань бюджету і комунальної власності  від                           , обласна рада

 ВИРІШИЛА:                 

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 18.12.2019 №1726 «Про обласну програму «Дітям Житомирщини – безпечне та якісне харчування» на 2020 рік», а саме: 

  • Пункт 9 таблиці «Загальна характеристика обласної програми «Дітям Житомирщини – безпечне та якісне харчування» на 2020 рік» додатка до рішення викласти у новій редакції:

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

137236,7 тис.грн

9.1

В тому числі бюджетних коштів, з них:

137236,7 тис.грн

 

-коштів державного бюджету

13446,3 тис.грн

 

- коштів обласного бюджету

30920,8 тис.грн

 

-коштів місцевих бюджетів

92869,6 тис.грн

1.2. У графу «Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 2020 р.»  підпункту 4) «Ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків)  закладів загальної середньої освіти» пункту 6 «Забезпечення вимог безпечності та якості харчування, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Обласної програми «Дітям Житомирщини – безпечне та якісне харчування на 2020 рік» додатка до рішення додати цифру 92869,6.

1.3. Пункт 6 «Забезпечення вимог безпечності та якості харчування, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти» таблиці «Напрямки діяльності та заходи Обласної програми «Дітям Житомирщини – безпечне та якісне харчування на 2020 рік» додатка до рішення доповнити підпунктом 5 у такій редакції:

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін

виконан-ня

 заходу

Виконав-ці

Джере-ла

фінан-суван-ня

Орієнтов-

ні обсяги фінансу-вання,

тис.грн. 

Очікува-ний

результат

2020 р.

   

5) придбан-ня меблів для їдалень (столи обідні, стільці) згідно з пілотним проєктом

«Якісне харчування – щаслива дитина – сильна нація»

2020 р.

Управлін-ня освіти і науки облдерж-адміні-страції

Облас-ний бюд-жет

1740,0

Поліпшен-ня матеріаль-но-технічної  бази їдалень (харчо-блоків)

 31.4.Таблицю «Ресурсне забезпечення обласної програми «Дітям Житомирщини – безпечне та якісне харчування» на 2020 рік» викласти у новій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2020 рік

тис.грн

Всього витрат на виконання Програми,

тис.грн

Обсяги ресурсів всього, в тому числі:

137236,7

137236,7

державний бюджет

13446,3

13446,3

обласний бюджет

30920,8

30920,8

Місцеві бюджети *

92869,6

92869,6

Кошти небюджетних джерел **

 

 

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.  

 

 

Голова обласної ради                                                                    В.В. Ширма       

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2