Повноваження першого заступника голови обласної ради

Згідно розпорядження голови обласної ради від 11.11.16 № 100/1 "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради" перший заступник голови обласної ради має наступні повноваження:

2. Перший заступник голови обласної ради:

2.1. У разі відсутності голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, здійснює повноваження голови обласної ради на підставі цього розпорядження.
2.2.  Контролює підготовку та організацію проведення сесій обласної ради, засідань  президії, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, семінарів, навчань, нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.
2.3.  Організовує розробку проектів плану роботи ради, її Регламенту, положення про постійні комісії, при необхідності вносить пропозиції про їх зміни. Контролює дотримання Регламенту роботи обласної ради, виконання планів роботи обласної ради, постійних комісій. Візує всі проекти рішень ради, розпоряджень голови  обласної ради та підписує додатки до рішень обласної ради.
2.4.  Відповідає за перепідготовку та навчання посадових осіб місцевого самоврядування, надання допомоги з цих питань органам місцевого самоврядування.
2.5.  За дорученням голови обласної ради контролює роботу виконавчого апарату з організаційного, правового, інформаційного, аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, організовує навчання працівників апарату, проводить наради.
2.6. Очолює конкурсну комісію виконавчого апарату обласної ради. На підставі рішення конкурсної комісії і за погодженням із заступником голови обласної ради подає пропозиції голові обласної ради щодо кадрових призначень у виконавчому апараті обласної ради.
2.7. Вносить на розгляд голови обласної ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних, інших комісій ради, зміни їх складу, заслуховування звітів постійних комісій ради, повідомлень депутатів на сесіях ради, контролює розгляд звернень, запитів депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них.
2.8. Координує діяльність постійних комісій ради, їх спільних засідань, сприяє комісіям у виконанні їх рекомендацій, доручень ради та голови обласної ради.
2.9.  Спільно із заступником голови обласної ради вносить пропозиції щодо погодження кандидатур керівників об'єктів спільної власності територіальних громад області, щодо заслуховування звітів голови, заступників голови, керівників управлінь та департаментів облдержадміністрації про виконання програм, бюджету, делегованих повноважень.
2.10.  Контролює фінансово-господарську діяльність, виконання кошторису обласної ради, використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на спеціальний рахунок обласної ради. Підписує рахунки, звернення депутатів для надання грошової допомоги громадянам, документи матеріально-фінансової звітності, інші документи, які не потребують підпису першої особи, постійно інформує голову обласної ради про матеріально-фінансове забезпечення діяльності ради. Має право першого підпису платіжних доручень та інших банківських, фінансових та господарських документів.
2.11. Забезпечує гласність у роботі  обласної ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення рішень ради.
2.12. Вносить пропозиції щодо вступу до асоціацій, об'єднань органів місцевого самоврядування, підтримує зв'язок з ними. Організовує роботу щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи з питань місцевого самоврядування.
2.13.  Контролює здійснення обласною радою повноважень щодо організації проведення референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів.
2.14.  Відповідно до чинного, законодавства забезпечує здійснення обласною радою повноважень з питань адміністративно-територіального устрою.
2.15. Забезпечує взаємодію з політичними партіями, громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, ветеранськими організаціями.
2.16. Здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці в обласній раді, у разі відсутності голови обласної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин.
2.17. Бере участь у роботі постійних комісій обласної ради, сесій місцевих рад, зборів громадян, трудових колективів, забезпечує розгляд звернень органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, громадян. Проводить особистий прийом громадян.
2.18. Розглядає подання та звернення про нагородження державними нагородами та нагородами обласної ради.
2.19. Координує роботу з питань бюджету, освіти, соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, промисловості та інфраструктури, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій, екології та використання природних ресурсів. Організовує роботу робочої групи з питань використання майна обласної ради та погоджує  проекти рішень робочої групи. Координує роботу з розгляду та затвердження цільових програм області, вносить пропозиції щодо заслуховування звітів про їх виконання.
2.20. Веде питання комунальної власності, комунальних підприємств та комунальних установ обласної ради у визначених цим розпорядженням сферах.
2.21. Забезпечує взаємодію обласної ради з органами виконавчої влади області щодо виконання бюджету та його використання через структурні підрозділи облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, фінансів, праці та соціального захисту населення, освіти і науки, цивільного захисту населення. Відповідає за узагальнення пропозицій і зауваження щодо сприяння інвестиційній діяльності на території області та за дорученням голови обласної ради готує відповідні проекти документів.
2.22.  Очолює комісію обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих.
2.23.  Затверджує зведену номенклатуру справ, забезпечує роботу виконавчого апарату щодо зберігання та здачі документів у державний архів Житомирської області.
2.24. Координує роботу наступних структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради:
- управління організаційного забезпечення депутатської діяльності, роботи постійних комісій та фракцій;
- управління з документального, комп’ютерного та матеріально – технічного забезпечення діяльності обласної ради;
-  управління з питань реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, реалізації проектів та програм;
- відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту.
2.25.   Сприяє роботі постійних комісій обласної ради:
- постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності;
- з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів;
- з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку;
- з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку та антикорупційної діяльності.

 

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2