Управління майном

Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 12. електронна пошта управління Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. _
Посада Прізвище, ім'я, по батькові № телефону № кабінету
Начальник управління Казьмірик Володимир Іванович (0412) 43-21-44 205м
Заступник начальника управління, начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності та майнових відносин Кравчук Ніла Михайлівна (0412) 43-21-45 201м
Консультант Трегуб Лариса Миколаївна (0412) 43-21-48 204м
Ходаківський Олександр Олександрович (0412) 43-21-56 202м
Головний спеціаліст Насонова Тетяна Олександрівна

(0412) 43-21-47

207м

Начальник відділу орендних відносин та економічного аналізу діяльності суб’єктів спільної власності

Латашевич Андрій Андрійович (0412) 43-21-46 202м
Консультант Романець Таїсія Вікторівна (0412) 43-21-57 207м
Хижняк Tетяна Василівна (0412) 43-21-48 204м

 

 Завдання та повноваження управління

Основними завданнями управління є:

1. Здійснення контролю за ефективністю використання і збереження майна спільної власності територіальних громад області.

2. Розроблення проектів нормативно-правових актів обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

3. Здійснення методичних консультацій з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

4. Вивчення  сучасного стану і тенденцій вітчизняної, зарубіжної систем щодо управління спільною власністю територіальних громад, її нормативно-правового забезпечення.

5. Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад області, вивчення питання ефективності використання ними майна, що перебуває у них на балансі.

6. Надання пропозицій з питань створення, припинення підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області.

7. Участь у роботі  комісій з питань створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області та інших комісій обласної ради.

8.  Надання пропозицій з питань передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад області.

9. Надання консультацій щодо оренди майна спільної власності територіальних громад області.

10. Підготовка проектів договорів оренди  цілісних майнових комплексів (ЦМК) – об’єктів спільної власності територіальних громад, орендодавцем яких виступає обласна рада.

11. Ведення обліку договорів оренди ЦМК,  контроль за дотриманням умов та   своєчасним переукладанням цих договорів.

12. Опрацювання та надання на розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності матеріалів стосовно зміни розміру орендної плати, підготовка відповідних проектів рішень.

13. Надання пропозицій (висновків) щодо погодження проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад області.

14. Контроль за відповідністю чинному законодавству (в межах компетенції управління) рішень обласної ради, статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області та дотриманням норм, передбачених цими статутами.

15. Здійснення контролю за дотриманням умов контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад області, підготовка пропозицій щодо продовження або розірвання контрактів із керівниками підприємств.

16. Здійснення підбору кандидатури на вакантну посаду керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад області.

17. Здійснення організації проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад області.

18. У період між сесіями обласної ради здійснює підготовку матеріалів про звільнення, у виняткових випадках, керівників підприємств, установ, організацій  спільної власності територіальних громад області та про призначення виконуючими обов’язки керівників підприємств, установ, організацій  на розгляд профільних постійних комісії обласної ради.

19. Ведення обліку підприємств, установ, наявного нерухомого майна та автотранспортних засобів спільної власності територіальних громад  області.

20. Проведення, за дорученням голови обласної ради, інвентаризації майна окремих об’єктів спільної власності територіальних громад  області.

21. Здійснення контролю стануреєстрації спільної власності територіальних громад області прав власності на нерухоме майно (у тому числі земельні ділянки) та інших речових прав. В окремих випадках - за дорученням керівництва реєстрація таких прав.

22. Надання пропозицій щодо приватизації майна спільної власності територіальних громад області.

23. Надання пропозицій щодо передачі майна в державну, комунальну власність, з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад області.

24. Опрацювання та узагальнення матеріалів з придбання, відчуження майна спільної власності.

25. Контроль за дотриманням порядку списання нерухомого майна  та автотранспортних засобів об’єктів спільної власності та іншого рухомого майна, що перебуває на балансах комунальних підприємств та установ обласної ради, первісною вартістю понад 10 000 грн.

26. Підготовка проектів розпоряджень голови обласної ради щодо утворення комісій з питань приймання-передачі об'єктів, визначення порядку їх роботи та умов передачі об'єктів згідно із законодавством України.

27. Підготовка проектів рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, оприлюднення їх на веб-сайті обласної ради в терміни, передбачені чинним законодавством.

28. За дорученням голови обласної ради, здійснення інших, передбачених законодавством України, повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад області.

29. Здійснення заходів щодо забезпечення реалізації державної регуляторної політики стосовно регуляторних актів, розробником яких є управління.

30. Участь в організації та проведенні навчань, інших занять з питань комунальної власності з посадовими особами органів місцевого самоврядування та керівниками підприємств, установ, організацій  спільної власності територіальних громад області.

Управління  має право:

1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчого апарату обласної ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

2. Залучати спеціалістів підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за згодою) до розгляду питань з управління майном спільної власності.

3. Вносити на розгляд керівництва обласної ради проекти розпоряджень голови обласної ради, рішень обласної ради, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції управління.

4. Брати участь у сесіях обласної ради, нарадах, інших зібраннях, які проводяться обласною радою, її виконавчим апаратом.

 

 

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2