Управління з документального, комп’ютерного та матеріально – технічного забезпечення діяльності обласної ради

Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 1 
Посада Прізвище, ім'я, по батькові № телефону № кабінету

Harchuk

Начальник управління

Харчук Олег Васильович (0412) 43-21-37 235
Заступник начальника управління, начальник відділу комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань Цюпа Анатолій Леонідович (0412) 43-21-20 205
Консультант відділу комп’ютерного, технічного забезпечення та господарських питань Дорожинський Олександр Андрійович (0412) 43-21-55 205
Головний спеціаліст Білан Олександр Іванович (0412) 43-21-50 205
Головний спеціаліст Зибюк Олександр Михайлович (0412) 43-24-82 205
Начальник відділу документального забезпечення, протокольної роботи та звернень громадян Шевченко Наталія Василівна

(0412) 43-21-38
Факс 47-22-26

115/2
Канцелярія Савенко Крістіна Олегівна (0412) 43-21-38
Факс 47-22-26
115/2
Ярмолюк Лідія Володимирівна (0412) 43-21-39

115/1
Дученко Олена Михайлівна
Протокольна частина Марчук Алла Андріївна (0412) 43-21-40 119/1
Кузьменко Ірина Олександрівна
Секретарі Любарчук Яна Миколаївна (0412) 43-21-22 203
Гоцак Анастасія Дмитрівна (0412) 43-21-23 204

 
Основні функції та завдання управління

1. Здійснює ведення діловодства у виконавчому апараті обласної ради.

2. Приймає, реєструє, здійснює попередній перегляд вхідної кореспонденції, письмових звернень громадян, передає їх на розгляд керівництву обласної ради згідно з розподілом обов’язків.

3. Розсилає вихідну кореспонденцію, рішення обласної ради та розпорядження голови обласної ради, інші документи обласної ради відповідним адресатам.

4. Забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю вимог до виконання  документів та резолюцій керівництва обласної ради.

5. Спільно з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату забезпечує підготовку проведення сесій обласної ради, засідань президії обласної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, нарад та інших заходів, які проводить обласна рада.

6. Здійснює ведення протоколів сесій обласної ради, засідань президії обласної ради, Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, при потребі інших заходів, які проводить обласна рада, оформлення та збереження протягом встановленого строку протоколів сесій обласної ради, обласних нарад і конференцій, які проводить обласна рада, інших документів, при необхідності, відповідно до існуючих правил, передає їх на збереження до архіву або знищує.

7. Готує проекти рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, листів, відповідей на запити щодо публічної інформації, інші документи що стосуються роботи управління.

8. Здійснює організацію та облік  прийому громадян  головою обласної ради, першим заступником голови ради, заступником голови ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

9. Здійснює реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на отримання публічної інформації та відповідає за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію, щоквартально та щорічно формує звіти про роботу із запитами на інформацію та розміщує їх на сайті обласної ради.

10. За дорученням голови обласної ради перевіряє в органах  місцевого самоврядування стан контролю за проходженням і виконанням документів, які надходили з обласної ради, та надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з організаційно-розпорядчою документацією.

11. Бере участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників, необхідних для роботи в обласній, районних радах та інших органах місцевого самоврядування.

12. Здійснює матеріально-технічне та інформаційно-комп’ютерне забезпечення діяльності керівництва обласної ради, постійних комісій, депутатів, виконавчого апарату ради, підготовки та проведення заходів, що плануються обласною радою.

13. Розробляє пропозиції щодо поліпшення матеріально-технічного та інформаційно-комп’ютерного забезпечення діяльності обласної ради.

14. Здійснює технічні заходи з підготовки приміщень та необхідного обладнання для проведення сесій обласної ради, засідань постійних комісій, нарад, семінарів, зустрічей, які проводить обласна рада.

15. Організовує транспортне забезпечення керівництва обласної ради, постійних комісій обласної ради, виконавчого апарату ради. Забезпечує автотранспорт обласної ради необхідними автозапчастинами, технічним обслуговуванням, пальним.

16. Вирішує питання щодо оснащення приміщень і робочих місць сучасними технічними засобами, обладнанням, меблями, канцелярським приладдям, створення умов для підвищення ефективності і культури праці керівництва обласної ради та працівників апарату.

17. Впроваджує засоби обчислювальної техніки та програмні продукти для оперативного збирання, опрацювання і передачі інформації, а також автоматизації діяльності служб обласної ради.

18. Відповідає за роботу веб-сайту обласної ради, розміщення на веб-сайті обласної ради в установленому порядку інформації, проектів рішень обласної ради, рішень обласної ради, протоколів сесій обласної ради, розпоряджень голови обласної ради, які надаються в електронному вигляді відповідальними працівниками виконавчого апарату обласної ради. Веде облік розміщеної інформації на веб-сайті обласної ради.

19. Організовує роботу веб-порталів органів місцевого самоврядування Житомирської області, безкоштовно надає послуги хостингу органам місцевого самоврядування.

20. Є уповноваженим структурним підрозділом виконавчого апарату Житомирської обласної ради з використання та розпорядження доменом zt.gov.ua у всесвітній мережі Інтернет для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Житомирської області. Безкоштовно реєструє піддоменні імена в домені zt.gov.ua органам державної влади та місцевого самоврядування Житомирської області за відповідним їх письмовим зверненням.

21. Готує проекти договорів, які стосуються матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, на технічне обслуговування та організацію ремонту технічних засобів, телефонного зв’язку, приміщень обласної ради, забезпечує технічні засоби обласної ради необхідними витратними матеріалами та запчастинами.

22. Здійснює контроль за економним і раціональним використанням матеріальних цінностей, у встановлені строки, спільно з управлінням фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту, забезпечує проведення їх інвентаризації та списання.

23. Координує роботу комунальної установи по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради щодо забезпечення утримання приміщень обласної ради в належному санітарно-технічному стані.

24. За дорученням голови обласної ради вивчає стан діловодства, інформаційно-комп’ютерного та матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування, надає їм необхідну допомогу в межах своєї компетенції.

Управління має право:

1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчого апарату обласної ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, як в паперовому, так і в електронному вигляді.

2. Вимагати раціонально та економно використовувати матеріальні ресурси і майно обласної ради.

3. Брати участь у сесіях обласної ради, нарадах, робочих групах, інших зібраннях, які проводяться обласною радою, її виконавчим апаратом.

4. Вносити на розгляд керівництва обласної ради проекти розпоряджень голови обласної ради, рішень обласної ради, планів, заходів, доповідні та службові записки, інформацію з питань, що належать до компетенції управління.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2