Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2020 по 29.10.2020 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2020 по 29.10.2020 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 880 016,2 тис.грн, що становить 92,8 відсотка до затвердженого плану на січень - жовтень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 54 557,7  тис.грн, що становить 96,7 відсотка від визначеного на січень - жовтень планового показника.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 251 387,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - жовтень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

 • освітню субвенцію в обсязі 202 789,9 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - жовтень;
 • медичну субвенцію в обсязі 241 206,5 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - жовтень;
 • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 18 758,8 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - жовтень;
 • субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 67 254,4 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - жовтень;
 • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 81 843,9 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень - жовтень;
 • субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 39 969,1 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 13 372,2 тис.грн, що складає 100,0  відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (загальний фонд) - 20 000,0 тис. грн, що складає 100,0  відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України - 728,1 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб, які брали участь в АТО – 23 770,9 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав – 1 898,4 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 580,4 тис.грн, що складає 100,0  відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах – 56 000,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 3 794,0 тис.грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками – 3 719,2 тис. грн, що складає 61,9  відсотка від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками – 18 399,9 тис. грн, що складає 100,0 відсотків від планового показника на січень – жовтень;
 • субвенцію на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (спеціальний фонд) – 971 721,6 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від планового показника на січень - жовтень.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 407 645,9 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 630 984,4 тис.грн, медичних закладів – 368 895,7 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 191 271,9 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 79 382,0 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 61 779,1 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 308 387,8 тис.грн та  353 788,1 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 541 361,3 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 38 488,1 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 2 705,4 тис.грн  та 31 418,4 тис.грн   відповідно.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2