Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2020 по 05.11.2020 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2020 по 05.11.2020 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 903 482,9 тис.грн, що становить 84,8 відсотка до затвердженого плану на січень - листопад.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 56 439,0  тис.грн, що становить 90,9 відсотка від визначеного на січень - листопад планового показника.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 276 525,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - листопад планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 425 869,6 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  639 969,6 тис.грн, медичних закладів – 373 166,7 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 193 126,2 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 79 508,3 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 62 213,7 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 312 394,6 тис.грн та  356 704,2 тис.грн відповідно, по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 548 623,0 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 39 197,6 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 2 762,7 тис.грн  та 31 789,2 тис.грн   відповідно.