Інформація про виконання обласного бюджету За період з 01.01.2020 по 12.11.2020 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2020 по 12.11.2020 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 933 308,8 тис.грн, що становить 87,6 відсотка до затвердженого плану на січень - листопад.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 58 320,3  тис.грн, що становить 93,9 відсотка від визначеного на січень - листопад планового показника.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 276 525,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - листопад планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 468 729,0 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 659 716,9 тис.грн, медичних закладів – 380 512,1 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 201 033,0 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 83 365,6 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 64 580,9 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 322 345,2 тис.грн та  365 384,9 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 565 413,0 тис.грн,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 40 747,1 тис.грн. По КЕКВ 2220  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 3 025,8 тис.грн  та 32 986,4 тис.грн   відповідно.