Інформація про виконання обласного бюджету за січень – жовтень 2020 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За січень – жовтень 2020 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 889 023,8 тис.грн, що становить 93,7 відсотка до затвердженого плану на    січень - жовтень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 56 439,0  тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - жовтень планового показника.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 251 387,0 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - жовтень планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 407 667,7 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти –  630 984,4 тис.грн, медичних закладів – 368 895,7 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 191 293,7 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 79 382,0 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 61 779,1 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 308 387,8 тис.грн та  353 788,1 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 541 361,3 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 38 509,9 тис.грн.  По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 2 705,4 тис.грн та 31 418,4 тис.грн відповідно.

Додаток до інформації