Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2020 по 19.11.2020 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2020 по 19.11.2020 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 971 290,9 тис.грн, що становить 91,1 відсотка до затвердженого плану на січень - листопад.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 58 320,3  тис.грн, що становить 93,9 відсотка від визначеного на січень - листопад планового показника.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 276 525,7 тис.грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень - листопад планового показника.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 1 490 983,1 тис.грн, з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 675 345,0 тис.грн, медичних закладів – 382 848,2 тис.грн, установ соціального  забезпечення  населення – 202 264,9 тис.грн,  закладів та заходів у  сфері  культури – 84 113,9 тис.грн, установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 65 644,9 тис.грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 328 414,5 тис.грн та  367 111,7 тис.грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 572 344,4 тис.грн,  по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 41 692,9 тис.грн. По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 3 282,3 тис.грн  та 33 861,7 тис.грн відповідно.